اهمیت اهتمام به تعلیم و تربیت

مقدمه

هر انسان اهل تفکّر و دقّتی یقیناً در طول زندگی خود به این سوال می اندیشد که:

«با فرض محدود بودن عمر دنیایی و نامحدود بودن زندگی اخروی، سرمایۀ با ارزش عمر را در چه راهی خرج کنم؟»

البتّه انسان های متفاوت با سابقۀ ذهنی و دینی مختلف، به پاسخ های گوناگونی دست می یابند و این پرسش درونی خود را به طرق مختلفی پاسخ می دهند.


اهمّیّت توجّه به کودکان و نوجوانان در امر تربیت

گاهی اوقات شاهد این هستیم که چون سنّ کودکان پایین می باشد، احساس می شود که اهمّیّت اهتمام به تعلیم و تربیت آن ها هم کم می باشد. حال آن که این برداشت صحیح نمی باشد و ای بسا عکس آن صادق است.


برگزاری مراسم مذهبی برای کودکان و نوجوانان

یکی از مسائلی که باید نسبت به آن توجّه ویژه داشت، اهمّیّت برگزاری مراسم مذهبی برای فرزندان می باشد.


ثمرات برگزاری مناسبت ها

هر پدر و مادری علاقه مند است که فرزند خود را به همراه خود در مراسم مذهبی بیاورد. این علاقه یا به این دلیل است که می خواهند فرزندان خود را با فرهنگ اسلامی آشنا سازند یا این که نمی توانند فرزندان را تنها در منزل رها کنند. اما از طرف دیگر، کودکان و نوجوانان غالباً با آمدن به مراسم مذهبی مقاومت می کنند، چرا که می دانند که محیط جذابی در انتظار آن ها نیست.