سطح ۱

  ولادت امیرالمومنین (ع) - سال اول

  موضوع کلی: بحث تاریخی در مورد ولادت و زندگانی حضرت علی (ع) - آشنایی با فضائل امیر المؤمنین (ع) - تشکر از پدر

  دریافت فایل


  سطح ۲

  ولادت امیرالمومنین (ع) - سال اول

  موضوع کلی: بحث تاریخی در مورد ولادت و زندگانی حضرت علی (ع) تا زمان هجرت - آشنایی با صفت جوانمردی آن حضرت - اهمیت راستگویی و زشتی دروغ گویی.

  دریافت فایل