سطح ۱

  مبعث - سال اول

   

  موضوع کلی: آشنایی با مبعث رسول اکرم (ص) - معنای نبوت، اوصاف پیامبر: رعایت نوبت - امانت داری - خودخواه نبودن - اسراف نکردن، اهمیت و جایگاه معلم

  دریافت فایل


  سطح ۲

  مبعث - سال دوم

   

  موضوع کلی: آشنایی با مبعث رسول اکرم (ص) و صفت امانتداری و رحمت للعالمین بودن ایشان

  دریافت فایل