سطح ۱

  ماه مبارک رمضان - سال اول

  موضوع کلی: معرفی ماه مبارک رمضان: ماه عبادت و مهمانی خدا، معرفی شکر­گزاری به عنوان عبادت خداوند، آشنایی با امام حسن مجتبی علیه السلام، معرفی آداب مهمانی.

  دریافت فایل


  ماه مبارک رمضان - سال دوم

  موضوع کلی: ماه مبارک رمضان و رسیدگی به فقرا، ما هر چه داریم از خدا داریم (آشنایی با نعمت های بیرون از بدنمان) و قدردانی و شکر خداوند، خوبی در مقابل بدی و پرهیز از به کار بردن کلمات نامناسب و به کار بردن کلمات زیبا برای صدا زدن دوستان و دیگران (با توجه به حسن)

  دریافت فایل


  سطح ۲

  ماه مبارک رمضان - سال اول

  موضوع کلی: آشنائی با ماه رمضان: ماه عبادت و مهمانی خدا، آشنائی با فوائد روزه و روزه‌ی مقبول، کرامت امام مجتبی (ع)-کمک به نیازمندان

  دریافت فایل