ما کیستیم؟

ما گروهی از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مسلمان می باشیم که به دلایل تحصیلی یا شغلی، یا به خارج از کشور سفر داشته ایم یا مهاجرت کرده ایم.


چگونه فکر می کنیم؟‌

به یقین اصول فکری تعیین شده در هر گروهی، سهم به سزایی در جهت و میزان پیشبرد آن گروه خواهد داشت، ما نیز از این اصل مستثنی نیستیم.


چه کارهایی کرده ایم؟‌


سخنی با شما